בזכות תרומת קרן תד אריסון

קרן תד אריסון

בתחילת שנת 2011, פנינו אל קרן תד אריסון בבקשה לתמיכה כלכלית בפרויקט חינוך למודעות.

יש בליבנו תודה גדולה על התרומה הנדיבה ויותר מכך, לאנשים מאחורי הקלעים. תודה מיוחדת לנגה קרן, מנהלת השקעות חברתיות, על הזמן שהקדישה לנו ועל הנכונות וההבנה שבחשיבות הפרויקט.

תודה לקרן תד אריסון אשר בזכות תרומתם הנדיבה הצלחנו להוביל את פרויקט חינוך למודעות בדרך חדשה ומאתגרת.