הקיצבה החודשית

לכל אדם עם עיוורון הנעזר בכלב נחייה זכאי לקצבה חודשית המשולמת ב 20 לכל חודש. קצבה זו מועברת על ידי העמותה ישירות לחשבון הבנק של כל אחד מחברי העמותה. הקצבה מוענקת על ידי השרות לעיוור והיא ניתנת לצורך הוצאות האחזקה של כלב הנחייה. 

הקצבה עומדת כיום (נכון לחודש יולי 2014) על סך של 452 ש"ח לחודש, מתוכה יש ניכוי של 83 ש"ח עבור מיסי החבר, ביטוח צד ג' וכן דמי השתתפות סמליים לטיפול הרפואי לכלב. 

סה"כ מועבר לכל חבר אגודה סכום של 369 ש"ח נטו בכל חודש.

הקצבה משולמת לחבר כל עוד כלב הנחייה ברשותו ומשמשו ככזה. באם נסע החבר מחוץ לישראל לתקופה ארוכה, תשולם הקצבה עד לשלושה חודשים, ולאחר מכן תוקפא עד לחזרתו של החבר לארץ.

מעבר לכך זכאי כל חבר אגודה לכל ההטבות המוכרות ע"י המוסדות השונים מתוקף היותו בעל תעודת עיוור.

 

גביית תשלומים שונים באמצעות הקצבה:

תשלומים עבור הזמנת מוצרי הדברה, מזון לכלב או הנופש השנתי, יורדים מחשבון הקצבה באופן אוטומטי. כאשר הסכום לגביה גבוה מסכום הקצבה הוא מחולק למספר תשלומים.