פניות הציבור

האגודה מסייעת לכל אחד מחבריה במקרים בהם נמצא כי התקיימה הפרה של
חוק איסור הפליית עיוורים הנעזרים בכלבי נחייה.

האגודה פועלת בשיתןף פעולה מלא עם גורמים חיצוניים האמונים על
שמירת החוק בישראל, ומשמשת כגוף מייעץ.

חברי אגודה הנתקלים ביחס שאינו הולם, מוזמנים לפנות לאגודה על מנת
לקבל סיוע והדרכה כיצד לנהוג.

 

 

טופס פניה זה מיועד לכך שנוכל לטפל בפנייתך ביעילות המרבית ולהגיע לתוצאות הרצויות.
יש למלא את כל הפרטים. לתשומת ליבך, לא נוכל לטפל בפניות למוסדות ובתי עסק, ללא ציון פרטי ההתקשרות המלאים שלהם.

פרטי הפונה
פרטי הפניה
אנא נסה לדייק בכל הפרטים שהינך מוסר
פרטי הגורם אליו מופנית תלונתך