מבנה העמותה

מבנה העמותה - אנשים, תפקידים ומסמכי רישום

חברי ההנהלה:

כל חברי ההנהלה הינם חברי אגודה, אנשים עם עיוורון הנעזרים בכלבי נחייה. כל חברי ההנהלה פועלים בהתנדבות לצורך ולמען קהילת האנשים עם עיוורון הנעזרים בכלבי נחייה.

יושב ראש האגודה

זהר הלוי

גזבר

רמי דקל

מזכיר

דרור כרמלי

חברת הנהלה

הודיה מור

חבר הנהלה

אחמד שיהאב

צוות המשרד

טימור נשיא

עובד סוציאלי

אורי בשה

תרומות

תרומתכם חשובה לנו לקידום הנעזרות בכלב נחייה! לתרומה בהליך קצר ובטוח באמצעות
Paypal הקש כאן: