תרומות וחסויות

התנדבות ותרומה

צמד, עמותת העיוורים הנעזרים בכלבי נחיה הינה מלכ”ר.

חלק נכבד מהיכולות שלנו לספק את צרכי כלבי הנחייה ובעליהם תלוי בתרומות שאנו מקבלים. כל תרומה שמתקבלת בעמותה הינה מבורכת ומסייעת לנו בקידום מטרות העמותה.

בקישור הבא אפשר לתרום לנו בדרך פשוטה וקצרה באמצעות Paypal:
בנוסף, תרומות ניתן להעביר אל העמותה במזומן או בהמחאה לפקודת צמד – עמותת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה.

ניתן גם באמצעות העברה ישירה לחשבון הבנק של העמותה:

בנק פועלים סניף לינקולן 772, חשבון מס’ 462550 קבלה עבור תרומה ישירה נשלחת עם קבלתה במשרד העמותה.

העמותה הינה מוסד המאושר לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 אישור רשות הממסים לפי סעיף 46 אישור 46 לפקודת מס הכנסה

תרומות

תרומתכם חשובה לנו לקידום הנעזרות בכלב נחייה! לתרומה בהליך קצר ובטוח באמצעות
Paypal הקש כאן: