קישורים

משרד הרווחה והשרותים החברתיים:

בתי הספר לאימון כלבי נחייה:

מרכז ישראלי לכלבי נחייה לעיוורים – בית עובד

עיניים מנחות לעיוור בישראל – קיבוץ צבעון (ליד סאסא)

המרכז לעיוור בישראל

משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות