פניות הציבור

העמותה מסייעת לכל אחד מחבריה במקרים בהם נמצא כי התקיימה הפרה של חוק איסור הפליית עיוורים הנעזרים בכלבי נחייה.

העמותה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם גורמים חיצוניים האמונים על שמירת החוק בישראל, ומשמשת כגוף מייעץ.

נעזרים בכלבי נחייה הנתקלים ביחס שאינו הולם, מוזמנים לפנות אלינו על מנת לקבל סיוע והדרכה כיצד לנהוג.

טופס פניה זה מיועד לכך שנוכל לטפל בפנייתך ביעילות המרבית ולהגיע לתוצאות הרצויות.

יש למלא את כל הפרטים. לתשומת ליבך, לא נוכל לטפל בפניות למוסדות ובתי עסק, ללא ציון פרטי ההתקשרות המלאים שלהם.

פרטי הפונה

פרטי הפניה

פרטי הגורם אליו מופנית תלונתך