החזרים: טיפולים וטרינריים

מעודכן ליום 1.1.2020

בשל העלויות הגבוהות של הטיפולים כיום ועל מנת לשמור על יכולת התמיכה של העמותה לאורך זמן, אנחנו נאלצים לקבוע מסגרת החזרים לטיפולים הווטרינרים. נוכחנו לדעת כי וטרינרים המודעים לכך שהנכם מקבלים החזרים עד לגובה מסוים נוטים לשתף פעולה, ולגבות מכם תשלום בהתאם לתקרת ההחזרים, ולכן מומלץ לעדכן מראש את הווטרינר האישי בכך. זה הזמן להודות לווטרינרים המתחשבים ולווטרינרים המספקים טיפולים לעתים ללא כל תשלום. במידה ומתעוררת בעיה, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם המשרד ונשמח לשוחח עם הווטרינר ולהסביר ככל שיידרש.

בכל מקרה – על קבלות המוגשות לעמותה לבקשת החזר יש לציין במפורש את שם החבר ושמו של הכלב המטופל. על החשבונית לכלול פירוט של  הטיפול הניתן לכלב ובמידה והטיפול אינו שגרתי יש לפרט את הסיבה למתן הטיפול.

להלן תקנות ההחזרים

טיפול נגד תולעת הפארק עד 6 טיפולים בשנה – ינתן החזר עד לסכום של 60 ₪ עבור כל טיפול. 

טיפול נגד תולעים – יינתן החזר עד לסכום של 60 ₪ אחת לשנה.

תספורת לכלב יינתן החזר אחת לשנה בסכום שאינו עולה על 200 ₪ (למעט כלבי פודל הזכאים להחזר 4 פעמים בשנה). הורים בלבד לילדים מתחת לגיל 3, יוכלו לקבל תספורת נוספת בצירוף ספח תעודת הזהות בו מופיעים פרטי הילד.

כל פרוצדורה רפואית עד לסכום של 500 ש”ח (בדיקות מעבדה, הדמיות, פעולות כירורגיות וכדומה): ניתן בהחזר מלא כנגד סיכום מחלה מאת הווטרינר המטפל המפרט את סיבת הפניה לטיפול, סוג הטיפול או הטיפולים שניתנו לכלב וקבלה המעידה על התשלום.

כל פרוצדורה רפואית שעלותה יותר מ 500 ש”ח, תוחזר בתנאים הבאים:

  • יש לקבל אישור מהעמותה מראש, לפני ביצוע הטיפול בכלב.
  • יש לצרף לבקשה חוות דעת רפואית של הווטרינר המטפל המפרטת את הסיבה והצורך בפרוצדורה המבוקשת.
  • העמותה רשאית לבקש חוות דעת רפואית נוספת כתנאי להחזר התשלום.
  • במקרי חירום (כל מקרה המסכן את חיי הכלב), בהם לא ניתן לקבל אישור מראש, יש לפנות לטיפול הרפואי הנדרש ולהמציא דו”ח מחלה מפורט חתום ע”י הווטרינר המטפל.

החזר עבור תרופות לכלב ניתן החזר מלא כנגד קבלה. עבור מחלות כרוניות, ההחזר עבור התרופות יעמוד על 50% או עד לרף של 250 ש”ח בחודש, ובכל מקרה ההחזר יהיה בהתאם לאישור הנהלת העמותה.

חיסוני כלבת ומשושה אלה נרכשים במרוכז ע”י האגודה ומועברים אל הווטרינרים העירוניים אחת לשנה. לכל כלב נחיה יש חיסון הממתין עבורו והוא ניתן לו ללא תשלום. לא יינתן החזר במקרה בו הכלב מחוסן באופן פרטי.

לא יינתנו החזרים עבור  חומרי הדברה (אמפולות, קולר או כדור), וכן לא על מינוי טיפולים וטרינריים.

כלבים הנמצאים בשנת שרות ראשונה מומלץ לפנות לייעוץ אל בית הספר ולפעול בהתאם להנחיות שתקבלו. בית הספר הינו הגוף המקצועי המוסמך להחליט איזה טיפול יהיה טוב ונכון לכלב הצעיר.

החזרים עבור טיפולי שיניים ניתן לרכוש במשרדי העמותה עצמות לכרסום המפחיתות משמעותית את הצורך בטיפולי שיניים. החל מראשון לאוגוסט 2018 יינתן החזר לטיפולי שיניים בגובה של 50% מהעלות ועד לסכום של 400 ₪.