הקיצבה החודשית

כל מחזיק/ת תעודת עיוור, הנעזר/ת בכלב נחייה זכאי/ת לקצבה חודשית המשולמת בין ה – 20 ל – 25 בכל חודש על ידי משרד הרווחה, והיא ניתנת לצורך הוצאות האחזקה והטיפול בכלב הנחייה.  

הקצבה עומדת כיום (נכון לחודש ינואר 2024) על סך של 646 ש”ח לחודש. הקצבה משולמת לחברים כל עוד כלב הנחייה ברשותם ומשמשם ככזה. על החבר/ה להודיע למשרד הרווחה, באמצעות העמותה, על כל שינוי שנעשה בניידות עם כלב הנחייה, ובכלל זה באם מתוכננת נסיעה ליותר משלושה חודשים לחו”ל.

מעבר לכך זכאים חברי העמותה לכל ההטבות המוכרות ע”י המוסדות השונים מתוקף היותם בעלי תעודת עיוור.

את תשלום דמי החבר, העומדים על 92 ש”ח, ניתן לשלם באמצעות כרטיס האשראי, או בהעברה בנקאית, אחת לחודש. סכום זה כולל את ההחזרים הרפואיים הניתנים על העמותה, כיסוי ביטוח צד ג’ לכלבי הנחייה, הנחות ברכישת מוצרי מזון וחומרי הדברה לכלבים, וסבסוד בנופש השנתי. כמו כן מעניקה החברות בעמותה את הזכות לבחור ולהיבחר לוועד המנהל של העמותה.

תשלומים עבור הזמנת מוצרי הדברה, מזון לכלב או הנופש השנתי ישולמו מכרטיס האשראי, שפרטיו הושארו בעמותה, או באמצעות העברה בנקאית.

 

תרומות

תרומתכם חשובה לנו לקידום הנעזרות בכלב נחייה! לתרומה בהליך קצר ובטוח באמצעות
Paypal הקש כאן: