הוראות לשעת חירום

הוראות לנעזרים בכלבי נחייה

הערכות מראש להגנת כלבי הנחייה בעת מלחמה תאפשר לנו להגן עליהם טוב יותר ולשמור עליו בעת שעת חירום. מרחב מוגן שהוכן על פי הנחיות פיקוד העורף יספק הגנה טובה הן לבני האדם והן לכלב הנחייה.

הנחיות כלליות

הכנות

יש להכין את הדברים הבאים במרחב המוגן מראש עבור הכלב:

 • כלי למים ומיכל אטום עם מים ל- 24 שעות.
 • כלי למזון ומזון המספיק ל- 48 שעות בשקית אטומה למקרה של פינוי.
 • יש להכין מקום לכלב לשכב בתוך המרחב המוגן שלא יפריע לתנועה שלך בתוכו. מומלץ להכניס לכלב צעצוע מועדף.
 • עיתונים ישנים ושקיות אשפה לפנוי הצרכים של הכלב למקרים בהם אין אפשרות להוציא את הכלב החוצה לזמן ממושך.
 • רצועת הולכה ורתמה.
 • תרופות שהכלב מקבל באופן קבוע ותרופות הרגעה לכלבים הנוטים להיכנס ללחץ.
 • יש לדאוג שהכלב ילבש קולר עם דיסקית, בו יצויין שהכלב הוא כלב נחייה לעיוורים. מומלץ שהפרטים הבאים יופיעו על הדיסקית או על פיסת קרטון המחובר לקולר של הכלב: שם משפחה ושם פרטי של בעל הכלב, כתובת מלאה, ומספר טלפון נייד

התנהגות עם הכלב במרחב המוגן

יש להרגיע את הכלב. לחץ המשפחה המוקרן לכלב עלול לגרום לו למתח מיותר ובלתי רצוי, ולפגוע בתפקודו בעת הצורך.

לאחר נפילת טיל

במקרה של נפילת טיל קרוב – יש להרגיע את הכלב, להמתין להוראות כוחות הבטחון ולפעול לפיהן. באם תינתן הוראת פינוי, יש להמתין להוראות פיקוד העורף ולפעול לפיהן.

במקרה של פינוי מהבתים

 • הפינוי יהיה בהוראת פיקוד העורף ובהתאם להנחיותיו.
 • במידת הצורך, בעלי חיים פגועים יפונו על ידי הוטרינר הממונה לקבלת טיפול רפואי.
 • בעת פינוי למרכז השהייה לפי קביעת פיקוד העורף, יועבר כלב הנחייה יחד עם בעליו.

השירותים הווטרינריים ינחו את הרופאים הווטרינרים בשיטות הטיפול המומלצות למקרי פגיעות כימיות או ביולוגיות.

יש להימנע משימוש במסכות מגן לכלבים מהסיבות הבאות:

 • לכל כלב מבנה פנים ואף שונה ולכן קשה מאד למצוא מסכה שתתאים לכל כלב.
 • הפרווה מונעת אפשרות לאטום מסכה על פני הכלב ולכן יעילותה מוגבלת ביותר.
 • הרכבת מסכה מאולתרת על פני הכלב עלולה לגרום לו לתחושת מחנק, השתוללות וניסיונות להסיר את המסכה. כתוצאה מכך עלול הכלב לפגוע בעצמו ובסובבים אותו.
 • הרכבת מסכה על פני הכלב תמנע ממנו לתפקד כראוי במידת הצורך.