תקנון הנופש השנתי

הנופש השנתי של האגודה מתקיים אחת לשנה, לרוב במהלך החודשים נובמבר – דצמבר.

מועדים:

 1. המועד לנופש ייקבע ע”י הוועד המנהל בכפוף ללוח חגי ישראל.
 2. הנופש יהיה במועד בו אין חגים מחגי ישראל.

אתר הנופש:

 1. אתר הנופש יהיה מתאים לשהייתו של אדם עם עיוורון וכלב נחייה, כאשר יהיו בו התנאים הנדרשים לרווחת כלב הנחייה, לרבות אזור מוגדר ונוח לעשיית צרכים וכן אזור פתוח המתאים לצעידה עם הכלב.
 2. אתר הנופש יהיה במקום אליו ניתן להגיע באופן עצמאי או בהסעה מאורגנת.
 3. הסעות – האגודה תדאג להסעה מאורגנת לכל חבר שיבקש זאת.
 4. אתר הנופש יבחר וייקבע ע”י הוועד המנהל של האגודה, כאשר בכל שנה יהיה אתר אחר, בדרום, במרכז ובצפון.
 5. האגודה תנהל משא ומתן עם האתר למיקסום תנאי הנופש ולקבלת הצעת המחיר הטובה ביותר שניתן.

זכאות לנופש וליווי:

 1. הנופש מיועד לחברי העמותה בלבד ולבני משפחתם מדרגה ראשונה.
 2. חבר עמותה אשר אין מבני משפחתו שיוכלו ללוות אותו, זכאי למלווה אחד שאינו בן משפחה מדרגה ראשונה, או מלווה מתנדב.
 3. מלווה מתנדב – העמותה תסייע ככל יכולתה באיתור מתנדב/ת בעת הצורך.
 4. תשלום בגין מלווה – חבר העמותה הוא האחראי לכיסוי עלויות המלווה, אלא אם סוכם ביניהם אחרת. באחריות החבר להסדיר את כל התשלומים מול העמותה.

תשלום וסבסוד הנופש:

 1. עלות הנופש תהיה לפי המחיר הממוצע לנופש ראוי, סביר ומכובד בשוק.
 2. העמותה תממן שליש מעלות הנופש לכל חבר אגודה.
 3. גביית התשלום – תשלום עבור הנופש יתבצע בכרטיס אשראי/שקים עד לעשרה תשלומים, או לחלופין בהעברה בנקאית לחשבון בנק העמותה. החברים יסדירו את התשלום בעת ההרשמה לנופש.
  .

ביטול השתתפות:

 1. ביטול השתתפות בנופש מכל סיבה שהיא יחוייב בהתאם למדיניות אתר הנופש כפי שיפורסם ע”י העמותה.

הסעות:

 1. האגודה תדאג להסעה מאורגנת ומסודרת לכל חבר שיבקש זאת, בהתאם להסדר עם חברת הסעות ובהתאמה לנקודות האיסוף הנדרשות.
 2. עלות ההסעה תהיה באחריות העמותה.
 3. חברים המבקשים להגיע שלא במסגרת ההסעה המאורגנת, בכל דרך שהיא, יעשו זאת באחריותם ובמימון אישי.

חריגים:

 1. כל בקשה החורגת מנהלים אלו תוגש אל חברי ההנהלה לאישור.
 2. בסמכות חברי ההנהלה לאשר או לדחות כל הסדר פרטני אחר בהתאם לשיקול הדעת שלהם ובהצבעה כנדרש.

כללי התנהגות ייצוגית:

מכיוון שהנופש הוא נופש קבוצתי של חברי העמותה, חלה על החברים החובה לייצג את העמותה בצורה מכובדת וראויה. לפיכך, חבר עמותה המצטרף לנופש מתחייב לכללים הבאים:

 1. עמידה בלוח זמנים להסעות.
 2. שימוש סביר במתקני המלון / אתר הנופש.
 3. עשיית צרכי הכלבים אך ורק במקומות המיועדים לכך בהתאם להנחיית אתר הנופש.
 4. שמירה על אוירה של כבוד הדדי כלפי אתר הנופש ויתר המתארחים בו.
 5. יש להתנהג בצורה הולמת.
 6. העמותה לא תישא באחריות על משתתף בנופש שמסיבה כל שהיא סיכן את עצמו במודע.
 7. חבר עמותה אשר הפר אחד או יותר מכללי ההתנהגות, תהיה העמותה רשאית, בכפוף להחלטה של הוועד המנהל, שלא לאפשר לו לקחת חלק בנופש העוקב.