חזון ומטרות

חזון העמותה

“העמותה פועלת לשיפור איכות החיים של אנשים עם עיוורון, הנעזרים בכלבי נחייה בריאים ומטופלים כהלכה, ומובילה ליצירת חברה ישראלית תומכת ונגישה, בה ישתלבו האדם  וכלבו באופן מלא תוך הפריה הדדית.”

מטרות העמותה

העמותה הנה ספק משרד הרווחה למתן שירותי ליווי, סיוע וייעוץ לנעזרים בכלבי נחייה בישראל.

הגנה

הגנה על זכותו של אדם עם עיוורון להיעזר בכלב נחייה ומניעת הפלייה.

סיוע

סיוע בתחזוקת כלב הנחייה בכל האמצעים הקיימים ברשות העמותה ופיתוח אמצעים נוספים.

הגברת מודעות

הגברת המודעות בקרב הציבור הרחב בכל הנדרש לצרכים הייחודיים של חברי העמותה.

שיתוף פעולה

שיתופי פעולה עם גופים בעלי מטרות משותפות, לרבות בתי הספר לאימון כלבי נחייה.

רווחה

רווחתו של אדם עם עיוורון הנעזר בכלב נחייה, וקיום פעילויות חברתיות משותפת.

פעילויות

שילובם של חברי העמותה בפעילויות הפונות אל כלל האוכלוסיה תוך דאגה להתאמות נדרשות.

תרומות

תרומתכם חשובה לנו לקידום הנעזרות בכלב נחייה! לתרומה בהליך קצר ובטוח באמצעות
Paypal הקש כאן:

חזון העמותה:

“העמותה פועלת לשיפור איכות החיים של אנשים עם עיוורון, הנעזרים בכלבי נחייה בריאים ומטופלים כהלכה, ומובילה ליצירת חברה ישראלית תומכת ונגישה, בה ישתלבו האדם  וכלבו באופן מלא תוך הפריה הדדית.”

העמותה הנה ספק משרד הרווחה למתן שירותי ליווי, סיוע וייעוץ לנעזרים בכלבי נחייה בישראל.

מטרות העמותה:

  • הגנה על זכותו של אדם עם עיוורון להיעזר בכלב נחייה ומניעת הפלייה.
  • סיוע בתחזוקת כלב הנחייה בכל האמצעים הקיימים ברשות העמותה ופיתוח אמצעים נוספים.
  • הגברת המודעות בקרב הציבור הרחב בכל הנדרש לצרכים הייחודיים של חברי העמותה.
  • שיתופי פעולה עם גופים בעלי מטרות משותפות, לרבות בתי הספר לאימון כלבי נחייה.
  • רווחתו של אדם עם עיוורון הנעזר בכלב נחייה, וקיום פעילויות חברתיות משותפת.
  • שילובם של חברי העמותה בפעילויות הפונות אל כלל האוכלוסיה תוך דאגה להתאמות נדרשות.

תרומות

תרומתכם חשובה לנו לקידום הנעזרות בכלב נחייה! לתרומה בהליך קצר ובטוח באמצעות
Paypal הקש כאן: